بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

جدول پیش بینی کنسل یا تمدید شدن سریالهای ۲۰۱5/۲۰۱6

1

در اینجا پیش بینی کنسل یا تمدید شدن سریالها قرار میگیره و با رنگ های مختلف وضعیت سریالها مشخص شده هر رنگ یک معنیُ میده و

به ترتیب Already Cancelled به معنای کنسل شده  رنگ مشکی

و Likely To Be Cancelled ( به نظر میاد کنسل میشه ) ، رنگ قرمز

In Danger ( در خطر کنسلی ) ،  رنگ زرد

Looking Safe ( وضعیت به نظر مطمئن ) ،  رنگ سبز

Renewed For Another Season ( برای یک فصل دیگر تمدید شده ) ، رنگ آبی

Final Season ( فصل پایانی ) ،  رنگ بنفش

Not Aired ( هنوز پخش نشده ) و * به معنای کنسل شده قبل از پخش ، **  به معنی در فصل قبل برای فصلهای آینده تمدید شده می باشد .   رنگ خاکستری

1

 

2

 

3

 

 

4

 

5